Dec.10-Fr. Skip Thompson, MSA - Men's & Women's Semi-Silent Retreat